top of page

Besiktning av fastighet

Har putsfasaden börjat fått sprickbildningar? Eller är ni oroliga att taket läcker? Då vill ni antagligen veta vad det rekommenderas för åtgärder samt vad det kommer kosta.

Via en statusbesiktning besiktar vi av specifika delar av fastigheten för att analysera status och skick som sedan resulterar i en rapport och åtgärdsplan. Vår målsättning är att när ni får rapporten i er hand ska ni få kontroll på hur det ser ut och vad nästa steg är för er. För pågående eller avslutad entreprenad erbjuder vi entreprenadbesiktningar.

Sefasts besiktningar

Statusbesiktning

Vi besiktigar av specifika delar av fastigheten för att analysera status och skick som sedan resulterar i en rapport och åtgärdsplan. Vår målsättning är att när ni får rapporten i er hand ska ni få kontroll på hur det ser ut och vad nästa steg är för er. 

Entreprenadsbesiktning

Har ni ett pågående projekt eller börjar projektet närma sig sitt slut? Låt oss utföra för-och/eller slutbesiktning så får ni ett kvitto på att entreprenaden utförts fackmässigt och enligt avtal. Vi utför även garantibesiktningar av färdigställda projekt. 

Exempel på delar som behöver en statusbesiktning då och då

  • Fasad

  • Tak

  • Fönster

  • Dränering

  • Spillvattenstammar (avlopp)

  • Tappvattenstammar (kall- och varmvattenrör)

Image by Oscar Nord

Är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig att ta bättre hand om din fastighet? Låt oss börja med ett möte där vi berättar mer om våra tjänster. 

Kontakta oss

bottom of page