top of page

Takbesiktning

Sefast erbjuder takbesiktning. Kontakta oss på nummer 010-14 68 680 eller info@sefast.se för rådgivning och konsultation kring takbesiktningar. Vi hjälper bostadsrättsföreningar och fastighetsägare att besikta tak för att förebygga kostsamma renoveringar. 

Kostnaden för en takbesiktning skiljer sig beroende på storlek, typ och ålder av taket. Vi inspekterar taket både invändigt och utvändigt, ser över taksäkerheten och identifierar skador. Om önskat kan vi också erbjuda ett åtgärdsförslag.


Vi är medlemmar och utbildade av Svenska taksäkerhetskommittén. Vi håller oss uppdaterade och följer deras senaste rekommendationer. På så sätt kan vi erbjuda er den bästa hjälpen möjlig. 

Vi är certifierade genom RISE och medlemmar i Svenska Byggingenjörers Riksförbund – SBR. Vi är också medlemmar i Sweden Green Building Council som arbetar för ett mer hållbart Sverige.
 

iDrift (1).png
SGBC-1-RGB_bigger.png

Hur går en besiktning av tak till?

 1. Inför takbesiktningen efterfrågar vi lite uppgifter från er såsom:

  ​När taket är lagt

  När ni senast utfört underhåll på taket

  Storlek och typ av tak

 2. Vi möts upp på avtalad tid för takbesiktning och ni visar oss var det finns tillträde till taket.

 3. Vi börjar med att titta invändigt på taket om det finns möjlighet till tillträde. Vi ser över om det finns några skador från läckage på råsponten. Råsponten är tåligare än tak, läkt och papp. Det går i de allra flesta fallen att enbart byta ut de delar som skadats.

 4. Innan vi går upp på taket behöver vi säkerställa att det är säkert att gå ute på taket. Om det inte finns ett säkert tillträde till taket kan vi inte fortsätta besiktningen av taket.

 5. I nästa steg ser vi över skicket på själva taket. På betong och tegelpannor är det vanligt med moss och algbildningar. Det skadar pannorna och gör att mer fukt tränger in. Är läkten eller takpappen skadade eller röten behövs taket bytas ut. Plåttak som inte målats om med skyddande färg riskerar att rosta och att vatten läcker in.

 6. Vi tar en kort avstämning innan vi åker tillbaka till kontoret. Om det är något akut meddelar vi det direkt och rekommenderar en åtgärd.

 7. Vi tar fram en besiktningsrapport med bilder, dokumentation och text som överlämnas till er.

 

Vid önskemål tar vi fram ett åtgärdsförslag, kostnadsuppskattning och budget. Vid önskemål kan sefast även hjälpa med projektledning av takbytet. Då slipper ni betala extra för ytterligare en takinspektion.

 

Att besikta taket är bara ett av många områden en bostadsrättsförening eller fastighetsägare bör ha koll på. Sefast hjälper också till att skapa underhållsplaner som planerar underhåll upp till 50 år fram i tiden. Läs mer om underhållsplaner.

Fördelarna med att anlita en oberoende besiktningsman

Fördelen med att anlita Sefast som oberoende besiktningsman för taket är att ni får svar på om och när ni behöver byta ut taket. Ni kan också förhindra stora skador i framtiden och dyra upphandlingar. Att vara tidiga med att ta in offerter från entreprenörer sparar oftast en hel del pengar.

Slutbesiktning tak

Om ni precis lagt ett nytt tak hjälper vi till att säkerställa att jobbet är korrekt utfört. Det innebär att om en skada sker i framtiden har ni rätt till garanti.

Statusbesiktning tak

Sefast erbjuder också statusbesiktning av taket. Vi ser också över att takpannor, takpapp och läkt är intakt.

Säkerhetsbesiktning av tak

Under besiktningen säkerställer vi att ert tak är säkert för bland annat sotare att beträda. Vi ser över gångbryggor, bärläktsteg och att det finns säkerhetsfästen för sele.

 • Vad är vanliga fel ni brukar hitta vid en takbesiktning?
  Bristande underhåll. Det är vanligt att mossa och algväter växer in under takplattorna där det samlas fukt. Det kan förkorta både takpannorna och takpappens livslängd. Takpappen kan hantera en viss mängd fukt men om det blir för mycket tar den skada. Att takpappen är fel eller inte monterad enligt leverantörens instruktioner vilket ökar risken för läckage. Fel vid kanter, genomföringar, infästningar, avsatser och takbrunnar. O-målad plåt “Blottat takplåt”. Väta, sol och vind medför att taket rostar över tid. Färgen på taket bryts ner över tid och måste regelbundet målas om. Bristande taksäkerhet. Det finns krav på att taket ska vara säkert att tillträda. Läckande takfönster
 • Vad är fördelarna med en takbesiktning?
  Få svar på när taket behöver bytas ut. I en del fall håller taket längre än sin tekniska livslängd. Då kan ni skjuta på takbytet och spara pengar. Undvika akuta renoveringar. Genom att i god tid veta när ni behöver byta taket kan ni planera och undvika akuta renoveringar eller takbyten. Säkerställa att jobbet är utfört korrekt och att ni kan nyttja garantier i framtiden. Underlag för att säkerställa att ni väljer rätt entreprenör. Takpapp, betong och tegelpannor som regelbundet får underhåll har en förväntad teknisk livslängd på cirka 40 år.
 • Hur ofta bör taket besiktas?
  Var 5 år rekommenderas för att försäkra sig om att taket uppnår sin maximala livslängd. Kontinuerlig besiktning av taket gör det lätt att hitta skador i tid vilket ger mindre underhållskostnader som sparar pengar i längden.
 • I vilka städer erbjuder ni takbesiktning?
  Stockholm Göteborg Malmö Uppsala Linköping Västerås Örebro Helsingborg Jönköping Norrköping Umeå Lund Borås Huddinge Nacka Eskilstuna Halmstad

Kontakta oss

Är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig att ta bättre hand om din fastighet? Låt oss börja med ett möte där vi berättar mer om våra tjänster. 

bottom of page