top of page

7 sätt att spara energi i Brf

Att energi under lång tid har varit väldigt billigt i ett land med väl utbyggd vattenkraft och fungerande kärnkraft har nästintill tagits förgivet.


Förändrade förutsättningar för den europeiska energimarknaden tillsammans med stora energikrävande industrisatsningar i Sverige har dock börjat transformera bilden till det sämre av den oändliga och billiga energin.

För att bistå bostadsrättsföreningar i sitt arbete att spara energi har vi tagit fram dessa enkla 7 sätt att spara energi i brf.


  1. Drar det kallt? Öppna ventilerna. När ventilerna sätts igen eller sluts ökar lufthastigheten. Detta leder till större drag och rummet upplevs kallare. När delar av ventilationssystemet sätts igen så skapas en undermålig ventilation i hela systemet.

  2. Vad är det som luktar? – luktöverföring mellan bostäderna kan ofta vara ett tecken på undertryck i lägenheten dit lukten tränger in. Detta är ofta orsakat av att tilluftsventilerna är igensatta. Undertryck i lägenheter är en tydlig indikator på att ventialtionen inte fungerar som det är tänkt.

  3. Soffan passar väl bra här? – Många gör felet att placera soffor, sängar eller tunga gardiner i närheten till elementen. Detta är en dålig idé, det minskar nämligen värmespridningen i rummet, luften behöver cirkulera för att erhålla jämn temperatur i rummet.

  4. Skönt att ventilationen fungerar – Många föreningar har mekanisk frånluftsventilation. Behovet av ventilation är inte jämnt fördelat över dagen och stora besparingar kan erhållas genom att styra ventilationen efter behov. (tryckstyrt)

  5. Vem kan egentligen något om detta? Utbilda era medlemmar – Ni äger föreningen tillsammans och för att reducera energibehovet krävs gemensamma insatser. Ofta kan en marginellt ökad kunskapsnivå i hela föreningen leda till stora förbättringar för hela fastigheten i stort.

  6. Termoseffekten - Fastigheten är en termos i det hänseende att en stor mängd energi lagras i såväl väggar som tak. Många hus är varma i flera dagar även om värmesystemet stängs av. Denna effekten kan nyttjas till att minska värmeproduktionen under morgonens hektiska tid. När varmvattenförbrukningen är som störst kan man minska produktionen av varmvatten till radiatorerna för att kapa bort topparna i systemet.

  7. Kunskapslyftet - Lyft er från fastighetsskötarens nivå. Många fastighetsägare har en övertro på fastighetsskötarens spetskompetens. Denna är ofta en generalist som hanterar flertalet enklare förvaltningsfrågor. Värme, kyla, ventilation och isolation kräver ingående kompetens och helhetsperspektiv för att få den bästa lösningen. Enskilda ”logiska” lösningar kan ofta leda till obalanserade system som drar mer energi än nödvändigt.


Samspel mellan teknikslag, lösningar och underhållsarbetet.

Det kan kännas övermäktigt att hålla koll på alla olika lösningar inblandade i att energieffektivisera en fastighet. Därtill krävs kunskap kring hur de olika lösningarna samspelar med varandra samt hur dessa bör planeras i samband med eftersatt, aktuellt samt kommande underhållsarbete.

Därför finns vi här för er för att samordna ert kommande underhållsarbete med energieffektiviseringsåtgärder för att reducera kostnaderna för den energieffektivisering som krävs för just er fastighet.


Kontakta oss i dag för vidare rådgivning kring energieffektivisering eller kolla in vår artikel om energi- och underhållssamordning


Comments


bottom of page