top of page

EU-Krav på energieffektivisering av fastigheter

I Europas resa mot klimatneutralitet till år 2050 ökar kraven på såväl bostadsfastigheters, som kommersiella fastigheters energiprestanda. Denna resa kallas ”EU renovation wave” och är en del av satsningen ”The European green deal”.


Förslaget från EU inom denna ram är uppdelat i etappmål med tio års mellanrum där målsättningen är en minskning av förbrukad energi med hela 80% mot 2022 års förbrukning.


Detta motsvarar ungefär att hela svenska fastighetsbeståndet är i energiklass A-B med dagens mått.


Första etappmålet definierar när respektive fastighetstyp skall nå energiklass E

Bostadsfastigheter skall enligt förslaget skall nå detta 14 mars 2030

Kommersiella fastigheter skall nå detta 14 mars 2027.


EU-krav på energieffektivisering av fastigheter kommer därmed med all sannolikhet komma. Den stora frågeställningen är hur dessa krav skall utformas. Det finns naturligtvis flertalet intressen att beakta, inte minst ekonomiska, kulturhistoriska och arkitektoniska aspekter.


En viktig aspekt som fastighetsägare är dock att denna enorm omställning och därtill stora investering inte nödvändigtvis bara är just kostsam. Som beskrivet i en tidigare artikel (Länk nederst i artikeln) är perspektivet mellan kostnad och investering avgörande.


Sefast har som utstakad målsättning att hjälpa fastighetsägare navigera bland den fullständiga explosion av energieffektiviseringslösningar som finns på marknaden. Sefast VD Johan Eklund skrev även ett uppmärksammat inlägg i branschaktuellt nyligen vilket beskrev vikten av kontinuerligt och systematiskt arbete.


Kontakta oss idag för att inleda ert arbete mot en hållbar framtid med en kostnadsfri konsultation


Commentaires


bottom of page