top of page

Qarlbo Property väljer Sefast som leverantör av underhållsplan för välkända landmärken i Stockholm.


Cirkus stockholm


Sefast får uppdraget att genomföra fullständig statusbesiktning samt upprätta underhållsplan för bland andra byggnaderna Cirkus och Hasselbacken på Kungl. Djurgården i Stockholm.Att få visa värdet av våra underhållsplaner för en fastighetsägare av Qarlbos kaliber känns otroligt roligt och spännande! Att dessutom få komma in på historisk mark och besiktiga bland annat Cirkus och Hasselbacken är för mig som besiktningsman en stor ära." -Niklas Skogqvist Affärsområdeschef & certifierad besiktningsman

Kort om Hasselbacken Platsen omtalas för första gången 1748. Vid denna tid låg öl- och våffelstugan Dunderhyttan i slänten nedanför dagens restaurang. Sedan 1760-talet är Hasselbackskrogen omtalad. Krogen var en röd koja, belägen på restaurangens nuvarande plats, som fått sitt namn efter de täta hasselsnåren som växte på platsen. År 1923 brann Hasselbacken ned för sjunde gången. Återuppbyggnaden stod färdig 1925 och gav upphov till den byggnad vi idag känner som Hasselbacken.


Kort om Cirkus Cirkus byggdes 1890-91 av arkitekten och byggmästaren Ernst Hægglund. Byggnaden av gulrött, delvis putsat tegel med risaliter och annan ornamentik företrädesvis i gult, domineras av salongens kupol med lanternin och har fantasifullt utformade fönster och torn. Taken är täckta med plåt. Över entrén från Djurgårdsslätten står skulptörens C.J. Dyfvermans fyrspann. Den från början öppna, numera inglasade och gulmålade verandan ledde till ett schweizeri med ingång till salongen, byggd som en amfiteater med ca 2000 platser.


Comments


bottom of page