top of page

Sefast och Genova i samarbete!


Sefast har av Genova fått förtroendet att upprätta underhållsplaner inför Miljöcertifiering ”Miljöbyggnad iDrift”! Uppdraget innebär att Sefast på uppdrag av Genova utför underhållsinventeringar och besiktningar på ett större antal av Genovas kommersiella fastighetsbestånd. Utifrån dessa inventeringar och besiktningar upprättas i fas 1 underhållsplaner som bemöter kraven enligt Swedish Green Building Councils ”Miljöbyggnad iDrift”.


Men Sefasts och Genovas samarbete stannar inte vid kraven för iDrift. Planerna skall därefter förstärkas med fokus på den långsiktiga förvaltningen. Detta innebär bland annat kompletterande besiktningsrapporter och utförligare plan för markytor vilket ger en bättre representation av förvaltningsperspektivet och kommande underhållskostnader.Sefast VD, Johan Eklund, kommenterar samarbetet

”Att få hjälpa en fastighetsägare av Genovas kaliber känns otroligt spännande och ärofyllt! Kombinationen av en miljöcertifiering och underhållsplanering är något som känns helt rätt i tiden och där vi tillsammans med Genova får möjligheten att ligga i framkant med att bidra till en förbättrad miljöprestanda och mer hållbara byggnader. Jag är också oerhört glad att man inte bara utför det som miljöcertifieringen kräver utan också blickar framåt och hur underhållsplanerna kommer hjälpa till i den långsiktiga förvaltningen av fastigheterna.”Johan Eklund, VD SefastGenovas Fastighetschef, Henrik Sandström, kommenterar samarbetet

”Långsiktighet är ett av Genovas ledord inom fastighetsförvaltning. För att ge oss själva bästa förutsättningar att vara långsiktiga och framgångsrika i det vi gör dagligen är vi oerhört glada att Sefast, med sitt gedigna kunnande och professionalism, bistår oss i att analysera, bedöma och planera vårt framtida underhållsbehov samt ge oss fördjupad kunskap och rådgivning. Vi ser verkligen fram emot detta samarbete. ”
Henrik Sandström, Fastighetschef Genova

Comments


bottom of page