top of page

Vad gör man åt sprickor i fasaden?

Sprickor i fasaden kommer oftast smygande långsamt och beror på olika orsaker. Vi vänjer oss vid dem, och nästan uppfattar dem som en naturlig och oundviklig del av vårt hus trots att om vi väntar för länge med att laga dem kan det leda till större skador.


Även om vissa sprickor ser helt ”ofarliga” ut, och bara utgör ett estetiskt problem, så kan andra sprickor med tiden leda till större problem. Och sedan finns det de sprickor som antyder att det finns något allvarligt fel som döljer sig bakom.


Det som händer med en spricka i exempelvis en putsfasad är att fukt letar sig in i sprickan, lägger sig bakom putsen och orsakar så kallade frostsprängningar. Det är som det låter att is/frost spränger loss putsen från sin putsbärare. Då är det inte längre bara den lilla sprickan man ser som är problemet utan med största sannolikhet så har en stor yta runt sprickan lossnat trots att den ser ut att sitta fast. Det kallas bomputs. Alltså att putsen är ”bom” och inte fäster mot något längre.


Ta in en fackman som får göra en bedömning av sprickorna och presentera en åtgärdsplan för dem. Vid en fasadmålning så åtgärdar man alltid dessa problem först så att underlaget är hundraprocentigt innan man målar det.


Ser du en spricka i fasaden gäller det att ta reda på orsaken direkt. Först då kan du avgöra om du kan låta den vänta, eller om du måste reagera snabbt, innan huset får allvarliga och dyra skador. Ta hjälp och arbeta proaktivt! Som fastighetsägare har du även ansvar mot tredje man, alltså människor som inte arbetar eller bor i fastigheten. Om puts släpper från fasaden och rasar ned på gatan kan det innebära stora konsekvenser för både personerna på gatan men också för dig som fastighetsägare.

bottom of page