top of page

Sefast Energi
Ett grönare val.

Är er fastighet energieffektiv? Vill ni minska era uppvärmningskostnader? Eller vill ni bara göra det bästa för vår planet? Oavsett varför ni vill energieffektivisera er fastighet hjälper vi er från idé till verklighet. 

Våra certifierade energiexperter har lång erfarenhet av energieffektiviseringar i såväl flerfamiljshus som kommersiella miljöer. Vi hjälper er med allt från energideklaration till omfattande energiutredningar och investeringskalkyler, alltid med lösningar anpassade efter era förutsättningar.

Vår målsättning är att på ett konkret sätt bidra till minskade utsläpp och uppfyllnad av de Svenska klimatmålen. Därför lägger vi extra stor vikt vid att föreslå genomförbara, budgetanpassade och långsiktigt hållbara åtgärder till våra kunder. Det är inte bara bra för miljön, utan även för er som fastighetsägare. 

 

Sefast energitjänster

Energideklaration

Energideklarationen ger värdefull information till er som fastighetsägare. Den beskriver fastighetens energianvändning och redogör för fastighetens energieffektivitet, genomförda effektiviseringar, OVK-värden samt ger förslag på ytterligare energibesparande åtgärder.  Flerfamiljshus och byggnader där allmänhet vistas omfattas av lagkrav att upprätta giltig energideklaration vart tionde år.

Gröna bolån

Genom att fastigheten uppfyller nedan energikrav kvalificeras den för gröna bolån. Dessa är tänkta att bidra övergången till mer energieffektiva boenden. 

Har ni genomfört energibesparande åtgärder i fastigheten bör ni uppdatera er energideklaration för att kunna kvalificera er. 

För att få ett grönt bolån ska fastigheten enligt Boverkets energiklassificering från 1 januari 2014, ha någon av följande:

 • Svanenmärkning 

 • Vara ett passivhus

 • Vara en miljöbyggnad med betyg silver eller guld

 • Vara en miljöbyggnad med energiklass A eller B

Energiutredning

Ta ert energiarbete till nästa nivå genom en energiutredning. En komplett genomgång av er fastighet tillsammans med en energiexpert som ger specifika åtgärdsförslag för reducerad uppvärmningskostnad och förbättrad inomhusmiljö.

 

Utredningen omfattar både fastighetens klimatskal;  fasad, tak och fönster samt de tekniska installationerna, d.v.s. er uppvärmningskälla. 

Åtgärdsförslagen presenteras alltid tillsammans med en ekonomisk kalkyl för respektive åtgärd innehållande dess livscykelkostnad (LCC), återbetalningstider och potentiell besparing relativt era befintliga lösningar. På så vis får ni ett mycket gott beslutsunderlag

Termografering

Termografering är en metod för att mäta infraröd strålning och därigenom mäta yttemperaturen. Termografering är en mycket effektiv metod för att upptäcka hur såväl värme som kyla sprids i byggnadens konstruktion. Därigenom kan man upptäcka bland annat felaktig eller otillräcklig isolering, köldbryggor, dåligt fungerande ventilation samt undermålig värmeledning i t.ex. radiatorer. 

Energiberäkningar

Vi utför även omfattande energiberäkningar vid investeringar, ombyggnationer eller nybyggnation. Vi utför bland annat livscykelkostnadsberäkningar (LCC), U-värdes beräkningar, återbetalningskalkyler samt transmissionsberäkningar. Genom dessa får ni en god förståelse för investeringens lönsamhet, när investeringen blir lönsam samt om det finns eventuella justeringar som behöver göras. 

Såväl nybyggnation som ombyggnation skall uppfylla särskilda krav vad gäller energiförbrukning, därför är det viktigt att energiberäkningarna utförs i projekteringsstadiet för att undvika onödiga kostnader. 

Vi anpassar alltid beräkningarnas omfattning efter er investerings storlek, era behov och önskemål samt samt aktuella lagkrav.

Exempel på utmaningar

 • Upptäcka köldbryggor

 • Läckage via fönster

 • Behovsstyrd ventilation, är den inställd efter rätt behov

 • Fungerar värmeåtervinning som den ska

 • Är värmekostnaderna rimliga

 • Upptäcka energitjuvar 

 • Är vindsisolering tillräcklig

 • Korrekt värmekurva

 • Rätt flöde på ventilationen

Image by Oscar Nord

Är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig att ta bättre hand om din fastighet? Låt oss börja med ett möte där vi berättar mer om våra tjänster. 

Kontakta oss

bottom of page