top of page

 Byggkonsultation för
Bostadsrättsförening

Sefast hjälper bostadsrättsföreningar med allt som krävs för ett väl strukturerat underhållsarbete. Från besiktningar och underhållsplanering till upphandlingar och projektledning.
Med oss som samarbetspartner kan ni känna er trygga genom hela processen

En bostadsrättsförening omfattas av samma krav, lagar och regler som alla andra fastighetsägare. Genom oss slipper ni vara experter på allt, ni kan fokusera på att bo och att  använda styrelsetiden till att fatta beslut.

Med underhållsplanering eller statusbesiktning får ni snabbt svar på vad som behöver göras. Våra besiktningsrapporter tar fasta på att informationen skall vara lätt att tillgodose sig, därför använder vi alltid bilder och förklarande texter. 

Vill ni, hjälper vi er naturligtvis även med genomförandet. Då säkerställer vi att ni får jämförbara anbud, ett ordentligt juridiskt skydd, avlastning genom byggskedet och fullständig kontroll över projektets ekonomi. Tillsammans med oss utjämnar ni kompetensskillnaden mellan beställare och utförare. 

Läs mer om vad en underhållsplan bör omfatta och vad ni som förening bör tänka på när ni upphandlar en underhållsplan under vår nyhet "Varför behövs en underhållsplan?"

Vill ni veta mer om vad en byggprojektledare gör, läs vår nyhet "Vad gör en byggprojektledare?"

 Byggkonsultation för
Förvaltare

Som förvaltare av fastigheter står du med ansvar mot dina kunder. Vi söker långsiktiga samarbeten med förvaltare för att med kort startsträcka kunna tillföra kompetens och tid.

När dina kunder har projekt som behöver utföras är vi nära tillhands. Vi tror på långsiktiga samarbeten och god proaktiv dialog. Vi stärker ert varumärke och spetsar er organisations kompetens. Med en ordentlig underhållsplan som grund för den ekonomiska och tekniska förvaltningen underlättas såväl ert som föreningens arbete.

Därefter hjälper vi er med ett genomförande med hög kvalité, god kommunikation och ett hållbart genomförande.

Skapa ökad kundnytta genom att bredda ert kunderbjudande genom vår kompetens

Utbilda er organisation genomtillförseln av nya idéer och metoder

Få tillfällig stöttning om när belastningen är för hög

fövaltar

 Byggkonsultation för
Fastighetsägare

Sefast hjälper fastighetsägare och företag  från början till slut när de egna projektledarna inte hinner med allt som måste göras. Vi kan även gå in och stötta när det behövs extra stöd i specifika delar av projektet.

Om tiden eller kompetensen inte riktigt räcker till för er att driva projekten, analysera fastigheten eller lägga upp en mer långsiktig projektplan finns vi här för er. Vi tror på långsiktiga samarbeten och med våra konsulter kan er organisation och era fastigheter må ännu bättre.

I våra samarbeten värnar vi relationen och genom att skapa skapa stor kundnytta är vi relevanta.

fastighetsägare

Därför ska du anlita byggkonsulter från Sefast

Spara pengar

Genom proaktivitet i underhållsarbetet och projekten minimeras risken för oväntade kostnader. Oväntade kostnader uppstår vanligtvis genom akuta underhållsåtgärder eller undermålig projektering. Genom vår projektmodell får ni en noggrann och gedigen projektering så att dolda kostnader undviks. Därtill skall projekteringen medföra ett bra underlag för entreprenören så att projektet blir attraktivt. 

Tänk på att till oss lämnar entreprenören anbud flertalet gånger för olika projekt, detta skapar förutsägbarhet och motverkar slarv och fusk. Ni som kund får därför fördelen av att vara en stor upphandlare. 

Kommunikation

En av de viktigaste delarna inom Sefast och i byggprojekt är kommunikation. Genom aktiva och engagerade konsulter ser vi till så att alla i projektet känner sig trygga och välinformerade.

 

För bostadsrättsföreningar kan ett problem vara att man utför styrelsearbetet på fritiden medans entreprenören arbetar på arbetstid. Vi agerar kontaktperson och beställarombud och är tillgängliga under hela projektet. På så sätt minimerar vi också risken för stopp och hinder i entreprenaden som kan innebära merkostnader.

Ett lyckat byggprojekt bygger på att man arbetar som ett lag från byggherre och beställarombud till entreprenör. Låt vår erfarenhet arbeta för er så att ni kan fokusera på vad som är viktigt för er. 

Entreprenadjuridik, lagar och regler

När det kommer till byggprojekt finns det mycket att tänka på vad man får, och inte får, göra enligt svensk lagstiftning. Vi säkerställer så att gällande lagar och regler följs i projekten för er som fastighetsägare. Här kan mycket gå fel om man inte kan sin juridik.

Byggprojektledning

från början till slut

Alla projekt behöver planering och bra ledning för att uppnå önskat resultat. Våra byggkonsulter hjälper dig genom hela processen.

Besiktning av fastighet

Vi besiktigar delar av din fastighet för att se över status och skick och levererar sedan en åtgärdsplan.

Ligg ett steg före med underhållsplanering

Utifrån besiktning tar vi fram en underhållsplan som svarar på exakt vad som behöver göras och när.

Image by Sara Riaño

Kontakta oss

Är du nyfiken på hur vi kan hjälpa er att ta bättre hand om er fastighet? Låt oss börja med ett möte där vi berättar mer om våra tjänster. Fyll i formuläret eller nå oss via mejl eller telefon.

Mejl: info@sefast.se

Tel: 010-14 68 688

bottom of page