top of page

Underhållsplan Nacka

Sefast erbjuder underhållsplaner för bostadsrättsföreningar(brf) och fastighetsägare i Nacka.

En underhållsplan organiserar alla större underhålls- och renoveringsprojekt 30 till 50 år framåt. På så sätt kan brf:er och fastighetsägare undvika akuta reparationer, dyra lån och höga försäkringspremier. Samtidigt skapar man en bättre boendemiljö och ökar marknadsvärdet.

Kontakta oss på 010-14 68 680 eller info@sefast.se Vi hjälper er att skapa en underhållsplan anpassad efter era behov.

Vi är certifierade genom RISE och är medlemmar i Svenska Byggingenjörers Riksförbund – SBR. Vi är också medlemmar i Sweden Green Building Counsil som arbetar för ett mer hållbart Sverige.

iDrift (1).png
SGBC-1-RGB_bigger.png

Hur upprättar man en underhållsplan?

 1. Vi inleder alltid med en fastighetskontroll. Vi ser på viktiga faktorer som byggår, bo- och lokalyta, utformning och konstruktion. Därefter lämnar vi över en offert anpassad efter er fastighet.
   

 2. I nästa skede samlar vi in information från fastighetsägaren. Bland annat besiktningsprotokoll, ritningar och underhållshistorik. Det kan handla om när tidigare stambyten har utförts eller när taket senast gick igenom en besiktning. Den här informationen kan vara till hjälp och underlättar vår besiktning av fastigheten.
   

 3. Vi kommer ut på plats för en okulär besiktning av hela fastigheten. Det ni som fastighetsägare ansvarar för är:
   

  • Mark

  • fasad

  • tak

  • invändigt

  • Tekniska installationer

   Ni visar oss runt och svarar på några frågor om fastigheten . Därefter fortsätter vi besiktningen själva. Vi ser över och räknar på antal material och ytor. Vi tittar på bland annat vilket skick dörrar, fönster, portar, hissar, tak och fasaden är i. Samt tekniska installationer som värme, el, ventilation. Våra besiktningsmän har den kunskap som krävs för att planera framtida underhåll.
    

 4. Vi går igenom besiktning och skapar en underhållsplan utifrån era förutsättningar. Vi presenterar med hjälp av bild och beskrivande text besiktningen. Där får ni reda på i vilket skick er fastighet är och åtgärd för varje del. Vi skapar en detaljerad underhållsplan i verktyget panima. I verktyget har ni översikt över all framtida underhåll och renovering. Underhållsplanen innehåller vad som ska göras, när den ska göras och hur mycket det kostar.

Fördelarna med en underhållsplan

Med hjälp av en underhållsplan kan ni undvika akuta reparationer eller renoveringar. Oplanerade insatser leder ofta till att man behöver ta dyra lån för att kunna åtgärda problemet. Det i sin tur leder till höjda avgifter och hyror för de som bor i fastigheten.

En annan fördel är att man i många fall kan samordna två olika projekt för att spara pengar. Ett bra exempel är att vid renovering av fasaden att man på samma gång byter fönster. Kostnader för att hyra byggställningar är väldigt hög och kan undvikas om man samkör två olika projekt.

Det i sin tur kan påverka de boende positivt i form av lägre avgifter och hyror. Samtidigt slipper man buller och stök som kan komma vid byggprojekt.

En bostadsförening byter ofta styrelse. Genom att ha en detaljerad underhållsplan är det lätt för en ny styrelse att ta över underhållet av fastigheten.

Vi rekommenderar att ni besiktar inför större underhållsprojekt som takomläggning. En besiktning kan avgöra om taket behöver läggas om nu eller om det kan skjutas fram 5-10 år. På så sätt kan ni göra stora besparingar, betala av på befintliga lån och sänka avgifter.

En välskött brf eller fastighet skapar en bättre boendemiljö för alla medlemmar. Det ökar också marknadsvärdet på fastigheten och bostadsrätterna.
 

Vad ingår i en underhållsplan?


Underhållsplanen innehåller alla projekt med längre tidsintervall. Till exempel att byta ut alla dörrar i fastigheten. Enskilda reparationer eller servicejobb klassificeras som drift.

Underhållsplanen svara alltid på följande frågor:
 

 • Vad som ska åtgärdas

 • När det ska utföras och hur ofta

 • Hur mycket det kostar

underhållspan

På så sätt kan ni som brf eller fastighetsägare alltid ha en tydlig översikt och framförhållning. Se exempel i bilden till höger:

I bilden ser vi tydligt att den gäller år 2035. Bland annat ska byte av belysning ske i barnvagnsrum, soprum och trapphus. Vi ser också kostnaden och att nästa byte är om 20 år.

Klicka för att förstora

En underhållsplan förenklar förvaltningen av brf:en eller fastigheten. Ni själva behöver inte hålla koll på vad, när och hur mycket underhållen kostar.

Vi rekommenderar att ni tar in offerter och startar upphandlingar i god tid inför de olika projekten. På så sätt kan ni hålla ner kostnaderna och säkerställa hög kvalitet på de utförda jobben.

Större upphandlingar kan ofta kännas komplexa och krångliga. Det är viktigt att byggnationen följer regler och lagar samt är tekniskt korrekt. Sefast kan utöver underhållsplan också hjälpa er med projektledning.

 

Genom vår erfarenhet hjälper vi er att sänka kostnaderna, minska ledtiderna och förbättra slutresultatet

Image by Anna Hunko

Kontakta oss för hjälp med underhållsplan i Nacka

Vi på Sefast hjälper er skapa en underhållsplan som underlättar förvaltningen av er fastighet många år framöver. Vi är ett gäng erfarna besiktningsmän, byggkonsulter och projektledare. Kontakta oss så hjälper vi er att ta fram er underhållsplan.

bottom of page