top of page

Sefast Energi- och underhållssamordning

Vi på Sefast vill göra det lätt för er som bostadsrättsförening att göra rätt!


Genom att kombinera energieffektivisering med ert planerade underhåll kan besparingen av energi ofta finansiera hela underhållskostnaden och ändå ge pengar över i kassan!


Planerat underhåll är en nödvändig del av fastighetsägande. Genom att kombinera dessa nödvändiga underhållskostnader med mindre investeringar minskar kostnaden för respektive åtgärd och leder ofta till betydande energibesparingar.


Det är aldrig billigare att genomföra energieffektiviseringar än tillsammans med nödvändigt underhåll.


Vi kallar det Energi- och Underhållssamordning! Kontakta oss idag för en kostnadsfri konsultation - Maila oss!


Såhär funkar det!


För att göra det lätt att göra rätt hjälper vi er under alla steg på vägen.

  • Vi upprättar en underhållsplan, har ni redan en underhållsplan ser vi över den för att kontrollera de åtgärder som föreslagits.

  • Vi genomför en energikartläggning av er fastighet för att kartlägga den energi som tillförs till fastigheten och var den läcker ut.

  • Vi upprättar en projektplan där vi redogör för vilka projekt som bör göras inom en 1-5 årsperiod. Planen tar hänsyn till såväl planerade underhålls- som energibesparingsåtgärder.

  • Vi hjälper er med handfasta beslutsunderlag, så som kostnadsberäkningar och investeringsbedömningar så att ni har ett bra underlag när beslut skall fattas


Vill ni, så hjälper vi er naturligtvis att förverkliga projektplanen tillsammans med våra erfarna projektledare, besiktningsmän och energiexperter.

  • Vi hjälper er med projektering av projektet, här beskrivs i detalj vad som skall utföras i projektet. Det gör olika entreprenörers anbud jämförbara och risken för oväntade kostnader minimeras.

  • Vi hjälper er med att utvärdera de olika entreprenörernas offerter, även kallat anbud. Ofta kan anbud vara svårtydda även med professionell projektering. Så noggrannhet är ett måste!

  • Vi hjälper er upprätta ett heltäckande entreprenadavtal. Man ska som köpare alltid skydda sig med ett väl genomarbetat avtal, som till exempel ställer krav på fullgörandeförsäkring, om entreprenören går i konkurs.

Först när alla dessa steg är genomförda kan själva genomförandefasen påbörjas. För att lyckas väl med genomförandet, måste förarbetet vara gjort.

  • Vi hjälper er hålla byggmöten. Här stäms projektets aktuella status regelbundet av, det upprättas juridisk dokumentation i form av byggmötesprotokoll som dokumenterar eventuella brister och beslut.

  • Vi hjälper er att stämma av eventuella ÄTA-kostnader. Ändring, tillkommande, avgående är arbete och kostnader som tillkommer eller avgår under projektets gång. Här gäller det att vara duktig på entreprenadjuridik och veta vad som avtalats för att ta tillvara sina rättigheter.

  • Vi hjälper med besiktningar såväl under entreprenaden som slutbesiktning av entreprenaden. Genom slutbesiktning så säkerställer man att allt har utförts korrekt och med god kvalité på arbetet.

När projektet sedan har genomgått en godkänd slutbesiktning börjar er garantitid. Den är vanligtvis 5 år. Under denna tid finns vi som stöd för er som förening, när garantibesiktningarna närmar sig efter 2 respektive 5 år så hjälper vi er!

Så, gör det lätt för er förening att göra rätt.

Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation med oss redan idag!


Vi på Sefast är en rådgörande part i allt från besiktningar och utredningar till investeringsbedömningar och projektledning. Tillsammans med oss får ni förutsättningarna att driva er bostadsrättsförening på samma sätt som de etablerade fastighetsbolagen.


Opmerkingen


bottom of page