top of page

Varför behövs en underhållsplan?


Underhållsplanens syfte är att ge en detaljerad beskrivning över vilket skick fastigheten är. Att underhålla en fastighet är ett långsiktigt och metodiskt arbete som lägger grunden för såväl fastighetens värde som beständighet.

Att göra en grundlig genomgång av fastigheten är av yttersta vikt då detta lägger grunden för hur mycket pengar man bör sätta av i underhållsfonder. För bostadsrättsföreningar blir detta därför ofta direkt avgörande för avgiftsnivåerna. För låga avgifter och för lite avsättning till underhåll kan leda till chockartade ökningar i avgifter vid ett senare tillfälle.


Ställ krav på innehållet i underhållsplanen

En underhållsplan är inte en alltid en underhållsplan. Då det inte finns ett tydligt regelverk på vad underhållsplanen faktiskt skall innehålla är det mycket viktigt att beställaren har viss grundläggande förståelse för vad den bör omfatta samt till vilken detaljnivå. För att få en bättre produkt har vi tagit fram följande råd.


  • Förstå ert eget behov, underhållsplanen skall ligga till grund för det underhåll som skall ske i fastigheten och det är därför avgörande att underhållsplanen är lätt att ta till sig och skall gå att arbeta med. Det är när underhållsplanen är genomförd som arbetet börjar.

  • Åtgärdsförslagen i underhållsplanen skall skräddarsys för den aktuella fastigheten då dess placering och utförande får stora konsekvenser på hur olika väl olika åtgärder kommer fungera. Ett tydligt exempel på detta är en träfasad vid kusten eller en träfasad i ett skyddat läge, där livslängden för den senare ofta är dubbelt.

  • Ställ frågor om kostnadsberäkningen. Utföraren behöver ha tillgång till uppdaterade priser och en god insyn i kostnaden för att genomföra det planerade underhållet. Annars riskeras att kostnadsindikationerna blir missvisande och därför avsättningarna felaktiga.

  • Fråga hur utföraren tänkte gå till väga med att göra underhållsplanen och ställ alltid krav på att få en exempelunderhållsplan. Detta sätter då en tydlig kravnivå redan innan arbetet påbörjas och såväl beställare som utförare har då något att rätta sig efter.

  • Vem är ni som mottagare, hur stor byggteknisk kompetens har ni som beställare. Fastighetsförvaltare har en god kompetens och behöver därför mindre detaljerade beskrivningar kring åtgärdsplanerna och kan då kapa kostnader.Underhållsplanens omfattning

Arbetet inleds med en besiktning och inventering av fastighetens delar. I detta skede går besiktningsmannen igenom hela fastigheten bildar sig en uppfattning om respektive dels aktuella status. Detta kombineras med en genomgång av gjorda åtgärder där teknisk livslängd kombineras med aktuell status.

I korthet kan man säga att underhållsplanen ger er som fastighetsägare svar på


· Vad som skall göras

· När det skall göras

· Vad det kommer att kosta

Besiktningsrapport

Enkla och pedagogiska beskrivningar tillsammans med foton över hur

fastighetens olika delar mår. Vilka åtgärder som rekommenderas och varför.

En tydlig och värdefull guide!

Åtgärder indelade per år

Underhållsåtgärder per år i hela 30 eller 50 år. Överskådlig och lättarbetad lista med underhållsåtgärder sorterade per år. Kostnadsestimering redovisas per åtgärd samt kostnadssumma per år.


Åtgärder indelade per kategori

Samtliga underhållsåtgärder sorterade per kategori med intervaller, mängder, styckpris och totalpris. Visar i detalj hur planen är uppbyggd och är ett bra underlag vid upphandling.Ekonomisk överblick

-Underhållsplanen redovisar även här kostnad per åtgärd, kostnad per år och även kostnad över tid. Utmärkt underlag för ekonomiska beslut såsom att bestämma avsättning till underhållsfond och lämplig avgiftsnivå.Projektplan

En projektplan tas fram utifrån aktuella, eftersatta och kommande åtgärder så att ni enkelt kan inleda arbetet. Projektplanen skapas även i prioritetsordning och där samkörningseffekter kan uppnås med en ekonomisk fördel. Billigare och färre upphandlingar samt mindre störning för

boende i fastigheten!

Presentation av underhållsplanen

Detaljerad presentation och genomgång av underhållsplanen med frågestund, så att ni får de bästa förutsättningar att komma igång med arbetet och få ut maximalt värde av er underhållsplan.


Från en underhållsplan till underhållsplanering

För oss på Sefast är underhållsplanering ett arbetssätt snarare än en skrivbordsprodukt. Därför rekommenderar vi att ni använder verktyg som möjliggör, snarare än att jobba i dokument och excel.


Underhållsplanen ska också hållas uppdaterad och vara enkel och smidig att arbeta med. Därför tar vi fram våra underhållsplaner med ett planeringsverktyg. Vi bistår er gärna med att uppdatera underhållsplanen, men det ska också vara enkelt för er fastighetsägare att hålla underhållsplanen levande.Från underhållsplanering till projekt


Nästa steg är att genomföra underhållsprojekten. För att bättre förstå hur detta görs har vi skapat artikeln ”Vad gör en byggprojektledare” – Den hittar ni här!

bottom of page