top of page

Underhållsplan

Med en underhållsplan kan fastighetsägare ta reda på hur behovet av underhåll ser ut inför framtiden. Underhållsplanen är ett av de viktigaste verktyg för fastighetsägarens långsiktiga förvaltning.

När ni fått underhållsplanen har ni ett gediget underlag för att se hur de kommande 30–50 årens kostnad för underhållet ser ut.  De tre huvudsakliga frågorna ni får svar på genom planen är vad som ska göras och när, samt vad kostnaden är för åtgärderna.

Vi genomför även underhållsplaner för miljöcertifiering i enlighet med Sweden green building council certifiering iDrift. 

iDrift (1).png
SGBC-1-RGB_bigger.png

Vad ingår i Sefasts underhållsplan?

Förstudie

Arbetsmetodik och längd på underhållsplanen (vanligtvis 30–50 år) anpassas efter fastigheten eller fastigheterna som ska ingå i planen. Viktiga faktorer är bland annat byggår, storlek, utformning och konstruktion. Denna förstudie utförs av oss på kontoret innan vi skickar offert till er så ni får den bäst anpassade planen för ert behov.

Besiktning

Sefasts besiktningspersoner kommer ut till er för att okulärt besikta av hela fastigheten. Mängder för alla komponenter noteras och underhållsåtgärder fastställs. Detta arbete kräver kunskap om material, konstruktion och tekniska installationer.

Sammanställning

Efter avslutad besiktning påbörjas sammanställningen av underhållsplanen. Där anges rekommenderade åtgärder och när de bör utföras, styckpris, mängd och enhet. Vi har tillgång till aktuella priser för samtliga åtgärder vilket ger er en träffsäker budget för framtida underhåll. Besiktningspersonerna arbetar tätt med våra projektledare för att göra rimliga och tydliga projektindelningar

Aktivt arbete av underhållsplanen

Här påbörjas själva arbetet med underhållsplanen. Projekten ska förverkligas och åtgärderna ska börja bockas av. Uppdatering av planen bör ske en gång per år.

Överblick och proaktivt underhåll med Planima

I tillägg till er besiktningsrapport erhåller ni er en digital plan med hjälp av Planima, det marknadsledande verktyget för planering av fastighetsunderhåll. Detta gör att ni erhåller en webbaserad och interaktiv underhållsplan med god överblick. Med enkla vyer, smarta funktioner och rapporter är det lätt att se fastigheternas status, kommande behov samt följa historik och ekonomisk planering.

De tre viktigaste frågorna en underhållsplan svarar på

  • Vad ska göras?

  • När ska det göras? 

  • Vad kommer det att kosta?

Image by Anna Hunko

Kontakta oss

Är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig att ta bättre hand om din fastighet? Låt oss börja med ett möte där vi berättar mer om våra tjänster. 

bottom of page