top of page

Svenska Bostäder accelererar sin renoveringsstrategi - tecknar ramavtal med Sefast omfattande statusbesiktning, inventering och upprättande av underhållsplaner.

Ett av Sveriges största allmännyttiga fastighetsbolag med ca 28 000 lägenheter i och runt Stockholm tar ett rejält omtag i underhållsfrågan. Ett förändrat synsätt på underhåll och en uppdaterad arbetsmetodik ligger till grund för arbetet.


Genom upprättande av långsiktiga underhållsplaner för fastighetsbolagets samtliga fastigheter förändras planeringsförmågan radikalt. Avtalet löper över 4 år till ett uppskattat värde om sex miljoner kr.


Sefast tilldelas ramavtal avseende underhållsplaner. Ulf Viktorsson, Teknik och underhållschef på Svenska Bostäder och Niklas Skogqvist affärsområdeschef besiktning på Sefast.

Ulf Viktorsson, Teknik- och underhållschef på Svenska Bostäder och Niklas Skogqvist Affärsområdeschef Besiktning på Sefast.


Ulf beskriver förändringen och valet av Sefast AB


"Vi har lagt mycket kraft på frågan om hur vi så effektivt sätt som möjligt ska undersöka våra fastigheter och planera för deras underhållsbehov. Vår slutsats har varit att vi behöver en kompetent partner som med hög kvalitet och på ett effektivt sätt kan avlasta vår organisation med såväl de nödvändiga fysiska undersökningar som det viktiga arbetet med att forma resultaten till konkreta åtgärdsförslag. På så vis får vi själva mer tid för det strategiska arbetet och arbetet med att planera projekt.


När vi skaffade ett nytt underhållssystem förra året valde vi det bästa för just underhållsplanering, istället för ett allt-i-ett-system som sällan briljerar på något. Samma tanke låg till grund för denna upphandling och resultatet blev även denna gång att vi valde en mindre aktör som är specialiserad på precis det vi har behov av.


Jag och mina kollegor driver en omställning mot ett långsiktigt och hållbart underhållsarbete. Det är en stor och utmanande uppgift som dessutom är brådskande, inte minst av klimatskäl. Vi behöver fokusera och vara handlingskraftiga och eftersom vi inte klarar omställningen med egen personal behöver vi hitta russinen i leverantörskakan.


Jag är glad att vi nu efter en lång process skrivit avtal med en aktör som verkligen kan fastigheter, förstår underhåll och utmaningarna med planering. Vi kommer nu att utvecklas tillsammans med mot målet att långsiktigt underhålla våra fastigheter på ett genuint hållbart sätt. Jag hoppas att de processer och metoder vi utvecklar så småningom kan komma branschen i stort till gagn"


Niklas Skogqvist kommenterar ramavtalet avseende besiktning och underhållsplanering


Vad ser du mest fram emot med uppdraget ?

"Jag ser fram emot att tillsammans med Svenska Bostäder skapa rätt förutsättningar i deras hållbara underhållsstrategi. Vi får nu den stora äran att bidra med en av våra spetskompetenser genom att utföra statusbesiktningar samt underhållsplanera deras fastighetsbestånd. Ett kommande tätt samarbete med organisationen inom Svenska Bostäder där våra underhållsplaner kommer resultera i ett hållbart underhållsarbete"Har du några råd att ge andra fastighetsägare som står inför samma utmaningar som Svenska Bostäder? 

"Mitt råd är börja med att försöka kartlägga behovet i organisationen. Ett bra sätt att snabbt få sig en bild av situationen är titta på de underhållsåtgärder som genomförs idag. Något vi ofta möter är att en majoritet av dessa är reaktiva och akuta. I de fallen går det ofta snabbt att skapa stora förbättringar. Allt för många organisationer saknar helt en strategi för underhållet, så det skulle jag även vilja lyfta fram att ta er tiden att ta fram en underhållsstrategi.

 

För att förvaltning skall vara såväl ekonomisk som miljömässigt hållbar och rationellt strukturerad krävs en kombination av målsättning, långsiktighet och uthållighet. Underhållsplaner ser vi är en av de avgörande komponenterna för att lyckas skapa såväl långsiktighet som uthållighet. Genom en förbättrad planering uppnås dessutom både skalfördelar och rätt förutsättningar för att planera in energieffektiviseringar i samband med underhållsåtgärder, något som allt för ofta förbises idag. Med spetskompetens och erfarenhet vid besiktningarna samt rätt planeringsverktyg skapas de bästa förutsättningarna för fastigheters välmående över tid."Johan Eklund VD Sefast, kommenterar ramavtalet


"Jag blev väldigt glad och upplyft när jag såg upphandlingen från Svenska Bostäder eftersom jag personligen tycker att initiativet är helt rätt. Att de dessutom bestämde priset och vi endast tävlade om kompetens, erfarenhet och referenser anser jag är i framkant och något som fler allmännyttiga fastighetsbolag bör ta efter. Vill man ha ett bra utgångsläge för att på ett kostnadseffektivt sätt driva underhåll parallellt med energieffektivisering krävs handlingskraft nu, säger Johan Eklund.


Vid ett reaktivt arbetssätt där underhåll hanteras först när skadorna påverkar verksamheterna eller de boende i husen, vilket tyvärr inte är helt ovanligt i fastighetssverige, så blir dels underhållskostnaderna högre och möjligheter för energieffektivisering missas alternativt förbises ofta. Alla är upptagna med att lösa akuta problem istället för att planera för framtidens möjligheter.


En självklar drivkraft för mig är att alla flerbostadshus och kommersiella fastigheter ska ha en underhållsplan för ett kunna förvaltas, såväl ekonomiskt som miljömässigt hållbart, långsiktigt. Slita ut, kasta och byta ut är varken ekonomiskt eller miljömässigt hållbart. Ta hand om det som redan finns och arbeta proaktivt med fastigheten för att minska behovet av nya material och omfattande renovering.


Inte bara husen mår bättre av detta utan även de som bor och är verksamma i dem."

 

Johan Eklund, VD Sefast

Johan Eklund, VD Sefast


Nyfiken på hur underhållsplanering skulle kunna hjälpa dig, maila eller ring oss så berättar vi mer!

Vill du läsa mer om underhållsplanering? 

Eller Läs på mer om tjänsten här


Comments


bottom of page